Toen Atlantis door uit de hand gelopen experimenten verging, vluchtten de hoge priesters met hun kennis naar verschillende uithoeken van de aarde. Eigenlijk overal waar je piramides aantreft hebben ze hun cultuur voortgezet, denk bijvoorbeeld aan de Maya’s, de Inka’s en de Azteken. Allen werkten met kristal energie, om zich energetisch te beschermen, maar ook om het contact met de lichtwezens, hun gidsen te versterken.

De 5000 jaar oude Atlantisring is een van de meest geheimzinnige voorwerpen uit de wereldgeschiedenis. De ring is ontdekt door de Franse Egyptoloog Pierre – Marquis – d’Angrain. Dat gebeurde in 1860 tijdens opgravingen in de Vallei der Koningen bij de Egyptische stad Luxor. Het was een mooi bewerkte ring van donker zandsteen uit de Assouangroeven. De ring zou oorspronkelijk afkomstig zijn van Atlantis en bij de ondergang van dit geheimzinnige eiland door vluchtende bewoners zijn meegenomen naar Egypte.

Via overerving kwam de ring in bezit van de echtgenoot van d’Angrains kleindochter, de archeoloog Arnold de Bélizal. Tot op de dag van vandaag is de originele Atlantisring eigendom van de familie De Bélizal.

Geheime Krachten

Een van de meest spectaculaire archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw is het graf van Toetanchamon. Op 26 november 1922 werd het geopend door de Britse archeoloog Howard Carter en zijn financier  Lord Carnarvon. Na zeven jaar graafwerk in de Egyptische Vallei der Koningen aanschouwden zij de grootste schat aller tijden. “Wij waren overrompeld door de schoonheid en verfijning van de kunstvoorwerpen die onze stoutste verwachtingen overtroffen; de indruk was overweldigend.” [uit: dagboek Howard Carter]

toetanchamon_carter

Rond het graf van Toetanchamon leken echter geheime krachten te heersen. Maar liefst zeventien leden van de expeditie stierven een onnatuurlijke dood. Lord Carnarvon overleed anderhalf jaar na de ontdekking van het graf. Korte tijd later stierven zijn jongste broer en de verpleegster die hem had verzorgd. Tenslotte volgde Carnarvons echtgenote.

Howard Carter bleef als enigste gespaard, hij droeg de Atlantisring op zijn lichaam.  maar in zijn naaste omgeving sloeg het noodlot toe. Eerst stierven zijn jonge privé-secretaris en diens vader. Toen was een naaste medewerker van Carter aan de beurt. Ook Professor Lafleur overleefde zijn onderzoek naar de voorwerpen uit het koningsgraf niet. Een andere wetenschapper raakte zwaar depressief en verhing zich. Archeoloog Douglas Reed en professor Douglas Derry werden ook ‘slachtoffer’ van wat wel ‘de wraak van Toetanchamon’ werd genoemd. Overal ter wereld stonden de kranten vol van de ‘vloek der farao’s’. Ze verwezen steeds naar een tekst op de kleitablet waarmee de grafkamer was verzegeld: “De dood zal met zijn vleugels treffen al wie de eeuwige slaap van de farao verstoort”…

Howard Carter

Hoewel Howard Carter het nauwst was betrokken bij de expeditie bleef hij in leven. Hij leidde de opgraving en inventariseerde alle voorwerpen uit het graf. Hij assisteerde bij de bestudering van de mummie en bij het inpakken en verhuizen van de schat naar het Egyptisch Nationaal Museum in Caïro. Maar de ‘vloek der farao’s’ ging aan hem voorbij.

howard_carter

Wellicht bleef Howard Carter ongedeerd omdat hij een talisman had die hem beschermde: de Atlantisring. Bijzonderheden daarover kwamen na zijn dood aan het licht. In zijn aantekeningen verwees Carter naar een bijzondere ring. Deze was gevonden in de dodenkamer van opperpriester Jua en zijn echtgenote. Volgens Carter zorgde de ring dat de lichamen in het graf behouden bleven. Hij ging de ring zelf dragen om zich te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf. En met succes, want hij bereikte een hoge leeftijd en stierf in 1939 een natuurlijke dood in zijn huis in Londen.

Voor de zeventien overleden expeditieleden was de energetische trilling die vrijkwam bij het openen van het graf te hoog geweest. Hun energetisch systeem [kundalini; de energiestroom langs de wervelkolom] brandde door en ze stierven. Met zijn ring zorgde Howard Carter dat de energetische trillingen niet tot zijn lichaam konden doordringen.

Krachtige energetische vormen

sfinxHoward Carter verwees naar de Atlantisring. Archeoloog en latere eigenaar van de ring Arnold de Bélizal onderzocht de ring op bijzondere krachten. Dat deden ook andere radiësthesisten [wichelroedelopers] zoals de Fransman Roger de Lafforest. Uit hun onderzoeken bleek de ring een onmiskenbare invloed te hebben op de menselijke aura. Ze bleek een beschermende en genezende werking te hebben en de intuïtie te versterken.

Ook werd een relatie aangetoond tussen het oude Egypte en het legendarische eiland Atlantis. Een groot aantal Atlantiërs zou bij de ondergang van hun rijk naar Egypte zijn gevlucht. Zij legden de basis voor de Egyptische cultuur. De bewoners van Atlantis kenden de beschermende werking van de aura. En ze wisten alles over de energetische krachten van vormen. Zo zorgt de vorm van de piramiden – een perfect vierkant grondvlak en vier gelijkzijdige driehoeken – voor een sterk conserverend energieveld. Geen wonder dat de oude Egyptenaren deze vorm kozen voor een gebouw om hun overleden farao`s in te bewaren. Dezelfde energetische kennis is gebruikt voor het construeren van de Atlantisring.

Interessante links:

– Mysterieuze Atlantisring
Een website over de geheime krachten van een oeroud Egyptisch sieraad… De Atlantisring…

– Circular site
Een veelomvattende site over het fenomeen graancirkels en alles daaromheen. Zowel in Nederlands als Engels beschikbaar.

– De doorgevingen van Sananda 

De Atlantisring

atlantisringDe Atlantisring ontleent haar krachten dus aan geometrische vormen. Deze zijn volgens een bepaalde esoterische orde gerangschikt. Het middelste deel van de ring bevat drie parallelle rechthoeken die overgaan in zes [twee maal drie] kleine rechthoeken. Aan weerszijden daarvan bevinden zich twee gelijkbenige driehoeken [piramidevorm]. Aan de punten van de driehoeken zijn twee gaatjes geboord. Deze zijn aan de binnenzijde van de ring door een groef [energiekanaal] verbonden. De Atlantisring haalt haar kracht dus niet uit materie [zandsteen, goud of zilver], maar uit de rangschikking van de vormen.

Bijzondere Krachten

Dankzij haar bijzondere krachten kan de Atlantisring de mens beschermen tegen negatieve invloeden. We worden continu blootgesteld aan energieïn: kosmische stralen, aardstralen, storingsvelden, wrijvingen van aardlagen, wateraders, kleuren, geluiden, materialen en voorwerpen [inclusief kleur en vorm]. Als bepaalde invloeden negatief op het lichaam inwerken, kan ons aura ontregeld raken. Dit kan leiden tot geestelijke en lichamelijke klachten. De Atlantisring kan ons daarvoor behoeden.

De Atlantisring kan helpen bij:

Bescherming

Ze versterkt het beschermend veld rond het menselijk lichaam.
Ze beschermt het lichaam tegen elektrische velden, computersmog en andere ‘vervuiling’.

Genezing

Ze handhaaft het evenwicht tussen de verschillende chakra`s waardoor de aura in balans komt en beter bestand is tegen ‘aanvallen’ van buitenaf. Zo draagt de Atlantisring bij aan een goede algemene gezondheidstoestand. Hoewel de ring organische letsels of ziekten niet ongedaan kan maken, kan ze bepaalde lichaamsfuncties herstellen.

Versterking intuïtie

Ze versterkt de intuïtie en het gevoel. Ook worden geestelijke en paranormale gaven [helderziendheid, telepathie] versterkt. Daardoor wordt het contact met andere personen en dimensies eenvoudiger. Bovendien wordt de gave versterkt om gebeurtenissen in de toekomst te voorvoelen.

Meer informatie 

In de videofilm Mythen en Mysteriën – De Zondvloed en de zoektocht naar Atlantis wordt de Bijbelse zondvloed naast de zoektocht naar Atlantis gelegd. De uitkomst van deze zoektocht is verrassend.

Mythen en Mysteriën – De Zondvloed en de zoektocht naar Atlantis is uitgegeven door Prime Time Entertainment, Postbus 94, 5120 AB Rijen. Deze videoband is verkrijgbaar bij de grotere bibliotheken en via TELEAC.